Sinhronizacija ciklusa

Sinhronizacija estrusa

       Laparoskopsko osemenjavanje podrazumeva tehnički zahvat, vremenski precizno određen postupak, tako da najviše zavisi od efikasnosti sinhronizovanog estrusa, kvaliteta jajnih ćelija i semena. Sinhronizacija estrusa se postiže postavljanjem progesteronskih sunđera u vaginu ovce gde stoje 12 - 14 dana (maksimalni raspon može biti od 12-17 dana). Prilikom vađenju sunđera, ovcama se istovremeno ubrizgava gonadotropni serum žderbne kobile (SŽK).

Dok se sunđeri nalaze u vagini, ovce treba da izbegavaju visoke temperature. SŽK deluje na stimulisanje ovce da uđe u estrus u vremenskom periodu od 14 - 18 časova, a istovremeno može da posluži za povećanje broja višestrukih ovulacija (povećanje bližnjenja, trojanjenja, itd..). Ako posedujete ograničeni broj ovnova ili planirate osemenjavanje dve grupe ovaca uzastopno, sa dva ili tri dana razmaka, ovce mogu dobiti istovremeno sunđere, ali se oni vade u dva ili tri vezana dana. Npr. sunđeri bi ostali 12, 13 ili 14 dana u ovcama.

Pri vađenju sunđera primetiće se puno sluzi i jak neprijatan miris. Ako se praktikuje dobra higijena tokom ubacivanja sunđera, neće biti nikakvih negativnih posledica na uspeh začeća. Vaginalni iscedak će se očistiti do ulaska u estrus.

Sunđere treba prikupiti i ukloniti na adekvatan način. Ostavljanje po toru može dovesti do konzumacije sunđera od strane pasa i njihovog uginuća.

Pripust ovaca se sprovodi 48 sati nakon vađenja i aplikacije sunđera (kao i cervikalno osemenjavanje), a laparoskopsko osemenjavanje se sprovodi 55±5 sati. Raniji pripust nije poželjan jer ovce već ulaze u estrus ali će ovalacija nastupiti tek za 24 časa kasnije. Ukoliko je kvalitet semena dobar, kao i oplodni kapacitet ovna (izražen libido, velik obim testisa), neće biti problema.

Poželjno je da upoznate navike ovna. On se može "zaljubiti u jednu ovcu (obično stariju) i da zanemari ostale. Ako je to slučaj, zaskočena ovca treba da se ukloni iz obora. Takođe, preporučljivo je da stariji ovan bude sa mladim ovcama, a neiskusni ovan sa starijim ovcama, kao i da se starije ovce odvoje od mladih u sinhronizovanoj grupi (stre ovce haremuju i potiskuju mlađe od ovna).

Administracija i doze SŽK:

           SŽK dolazi u praškastom obliku i doze se izražavaju u internacionalnim (međunarodnim) jedinica (i.j.) koje se, nakon razređivanja, računaju u zapremiskim jedinicama.

Na primer: Jedna bočica SŽK sadrži 1 000 i.j.. Ona se rastvara sa 5 ml vode za injekcije. Dobije se 500 i.j. u 2,5 ml rastvarača.

SŽK je osetljiv na temperaturne promene. Mora se čuvati na hladnom (5 - 10°C), zaklonjen od sunčeve svetlosti (frižideru) i mora se iskoristiti u roku od 24 sata nakon rastvaranja. Tačnost u aplikaciji je od suštinskog značaja, zato koristite male špriceve i tanke igle. Daje se intramuskularno.           

Neophodno je koristiti SŽK kako bi se obezbedila dobra sinhronizacija. Visokim dozama se izaziva višestuka ovulacija, što bi moglo dovesti do više rođenih jaganjaca. Standardna doza je 400 - 500 i.j. za manje i lakše ovce (domaće ovce), dok za veće, tovne rase koristi se 550-700 i.j. (u zavisnosti od sezone, telesne mase, stanja kondicije, itd). Prevelike doze dovode do rađanja četvorki, petorki, što može povećati stopu uginuća. Nedovoljne doze neće izazvati ovulaciju. Najbolje je da se procenjuje doza neposredno pre aplikacije svake jedinke.           

Istorija stada, ishrana i stanje ovaca uvek imaju važan uticaj na rezultate osemenjavanja. Kod stada ovaca koje imaju istoriju visokih stopa začeća, dobar procenat bližnjenja, u dobroj su kondiciji, tada se doza SŽK može smanjiti na 400 i.j. Kada preovlađuju suprotni uslovi, u stadu sa lošom uzgojnom istorijom, sa lošom uhranjenošću, tada se doza mora povećati.           

Odgajivači koji žele da povećaju broj živorođenih mogu ubrizgati veću dozu, u zavisnosti od uhranjenosti, uzgojne istorije i sezona parenja. Stručnjaci Centra će Vam pomoći da se odrede i prilagode potrebe i mogućnosti odgoja, u zavisnosti od korišćenih rasa.           

SŽK se uglavnom aplikuje u momentu vađenja sunđera i daje se duboko intramuskularno.           

Vreme između vađenja sunđera i osemenjavanja je veoma važno, jer se ovulacija odvija za oko 58 - 60 sati nakon vađenja sunđera. Vrlo je važno da se osemenjavanje izvrši pre toga, posebno kada se koristi sveže seme. Mlade ovce (šilježice) obično ovuliraju ranije, čak postoje i neke razlike između rasa i godišnjeg doba. Upotrebom CIDR ovce ulaze i ovuliraju 4 sata ranije nego što je to slučaj sa sunđerima. CIDR za ovce nije još registrovan na našem tržištu.