Priprema za VO

Priprema ovaca:

Osemenjavanje ovaca mora biti blagovremeno planirano.

Tehnika osemenjavanja ovaca nije lek (metoda) korekcije plodnosti za stada koje greše u menadžmentu, imaju loše reproduktivne rezultate, odnosno, tehnika osemenjavanja treba da bude samo nadgradnja farmerima koji su dobri i savesni odgajivači, koji već imaju dobre rezultate u procentu jagnjenja i odgoja jaganjaca.

Vlasnik stada ovaca/koza utiče, odnosno, indirektno određuje stvaranje, sazrevanje i oslobađanje (proizvodnju) dovoljnog broja zdravih jajnih ćelija i da li će biti povoljan ambijent za oplodnju i razvoj embriona. Odgajivač mora da odredi plan parenja (izbor ovaca/koza i ovna/jarca) i to mora da se uradi čim započne da planira svoj program parenja. Dakle, ako su to šilježice ili ovce, ne treba pripuštati ovna pa da problematične, preostale ovce reši veštačkim osemenjanjem.

Plodne ovce/koze, sa dobrom uzgojnom istorijom, daju najbolje rezultate kod osemenjavanja. Ovce/koze koje se nisu redovno jagnjile nisu pogodne za investiranje u vidu VO. Takve, neplodne ovce i koze, su obično velike, u dobroj kondiciji i, ukoliko nemamo istoriju takvog grla, lako mogu da se priključe grupi ovaca/koza pogodnih za VO. Uzgojna evidencija mora temeljno biti proverena pre uvođenja ovaca ili koza u program VO.

Koncepcija je obično manja kod mladih (ispod 12 meseci) i veoma starih ovaca/koza (preko 8,9 godina), u odnosu na zrele, odrasle ovce/koze. Mlade ovce/koze se mogu uspešno osemeniti ako je napravljen dobar izbor jedinki, dobrom kondicionom stanju, bez mikotoksina i snabdevene mineralo-vitaminskim smesama (premiks). Sve ovce/koze sa malim i nefunkcionalnim vimenima moraju biti isključene iz programa kako bi se novorođena jagnjad/jarad mogla uspešno gajiti. Izbegavajte odgoj kržljavaca. Plodnost mladih grla u velikoj meri zavisi od odgoja u prvim nedeljama (mesecima) života.

Sve nameravane aktivnosti (šišanje, čišćenje od parazita, vakcinacije, orezivanje papaka, premeštanje smeštaja, nagle promene obroka) moraju se obustaviti 3-4 nedelje pre i posle osemenjavanja (optimalno 6 nedelja).

Vakcinacije, čišćenje od parazita i kupanje: Vakcinacije, čišćenje od parazita i kupanje mora biti urađeno na vreme, odnosno, da se sprovedu 6 nedelja pre početka programa VO. Bitno je obezbediti apsolutno mirovanje ovaca u narednih 4 - 5 nedelja nakon oplodnje. Prema britanskim ispitivanjima, svaka manipulacija nakon osmenjavanja ili pripusta može umanjiti broj rođenih jaganjaca i do 20%, pa čak i samo gonjenje ovaca pomoću pasa čuvara, a naročito kupanja, striža vune, vakcinacije, neorganizovano vađenje krvi (npr. nepostojanje koridora za ovce za sprovođenje ovih zahvata), itd....

Odbijanje/odlučivanje jaganjaca i jarića: Jagnjad moraju biti odlučena najmanje 6 nedelja pre parenja kako bi se ovce u dovoljnoj meri oporavile. Međutim, ako se ovce jagnje svakih 8 meseci ili u slučajevima kada ovce još doje, ishrana dolazi do velikog izražaja. Ukoliko je ishrana ovaca dobra i ukoliko su ovce u solidnoj kondiciji (OTK 2,5 i više), dobro hranjene, tada se ovce mogu osemeniti već od 7-8. nedenje od jagnjenja.

Naša glavna preporuka je da zasušite ovce, započnete sa inzivnom ishranom 15-20 dana, a zatim stavite sunđere (ovo je 15 dana više za period oporavka). U svakom slučaju, optimalno je da se ovce oplode ne pre 3 meseca nakon jagnjenja.

Ovce nikako ne treba osemenjavati u periodu zasušivanja, odnosno, kada se primenjuje režim oskudne ishrane ili potpun prekid davanja koncenrovanog i energetski bogatog oboka.

Generalno, osemenjavanje ovaca u laktacii daje oko 10% manju plodnost.

Za muzne ovce i koze, osemenjivanje se često vrši sa 5 meseci nakon jagnjenja, kada proizvodnja mleka počinje da opada i grla počinju da popravljaju telesnu kondiciju.

Šišanje ovaca: Ovce sa kratkom vunom reaguju bolje na flašing ishranu (pojačanu ishranu pre pripusta), sinhronizaciju i lakše se rukuje njima. Predlažemo da se šišanja izvrši par nedelja pre osemenjavanje ili posle 2,5 meseca od osemenjavanja.

Šilježice treba obavezno šišati sa 6-8 meseci starosti. Kod nas je ukorenjena navika da se šilježice šišaju tek posle prvog jagnjenja (15-16 meseci).

Ovnovi probači:

           Upotreba ovnova/jarčeva probača je uobičajena praksa u Engleskoj, Australiji, Novom Zelandu. Radi se o ovnovima/jarčevima koji služe za otkrivanje ovaca/koza u estrusu i pospešivanje njegove pojave i uspeha koncepcije, s tim da ovnovi/jarčevi probači nisu u mogućnosti da oplode ovce/koze time što su vazektomisani (presečen semevod) ili su potpasani keceljama kako bi se sprečilo oplodnju od njihove strane. Idealno je da ovnovi/jarčevi su opremljeni kreonima (bojama na opasaču, kako bi se obeležile zaskočene ovce). Markirane ovce/koze se mogu osemeniti 12 sati nakon markiranja od strane farmera (posebno pogodno za farmere koza koji su obučeni da sami osemenjavaju koze u svom stadu). Dakle, ovce koje su zaskočene ujutru, osemene se uveče, a ovce markirane uveče, osemene se ujutru.

Praksa osemenjavanja ovaca u Norveškoj zamrznutim semenom vaginalnom metodom je opšteprihvaćena matoda kod ovaca (uspeh je oko 50-60%), što nije uspelo u nijedoj drugoj zemlji. Otkrivanje ovaca radi se isključivo nakon detekcije estrusa od strane ovnova probača pošto je upotreba hormona za sinhronizaciju zabranjena.

                                   Ovan opremljen kredom                                  Markirane ovce kreonima od strane ovna

            Pre uvođenje ovnova probača neophodno je obezbediti da ovce nemaju kontakt sa ovnovima, uključujući čulo vida i mirisa, najmanje 4 nedelje pre osemenjavanja. Mužjake od ženki treba držati udaljene oko 2 km (idealno), odnosno, najmanje 300 metara, suprotno od pravca vetra. Takođe, ni jarčevi se ne smeju držati sa ovcama, inače proces prirodne stimulacije neće funkcionisati.

           Stimulativni efekat prisustva ovnova probača u situaciji prirodnog parenja je dobro poznat. Kod sinhronizovanih ovaca, ovnovi probači imaju efekat podsticanja ovulacija za nekoliko sati ranije. Preporučuje se da se ovnovi probači (2 - 5%) pripuste među ovce u popodnevnim časovima, pre osemenjavanja. Oni mogu biti ostavljeni kod ovaca i posle osemenjavanja. Ovnovi probači mogu da se koriste za obeležavanje ovaca kada one ulaze u estrus. Obeležene ovce se uklanjaju iz grupe. Grupa koja prva ulazi u estrus se prva osemeni. Ovo je od značaja kada se svi sunđeri vade istovremeno.

           Upotreba ovnova probača sa markerima može da nam pomogne u otkrivanju koliko je grupa sinhronizovanih ovaca odgovorilo na sinhronizaciju. Ako se 50% ovaca obeleži za 36 sati, odnosno, 80% za 48 sati, odgovor je bio dobar. Kada je osemenjavanje završeno, za nekoliko dana se preporučuje da imate probača sa prvom grupom. To će pomoći da se ukaže koliko njih je uspešno odgovorilo na osemenjavanje.

           Markeri na ovnovima moraju se redovno proveravati kako bi se osiguralo da na njima ima dovoljno krede/voska. Markirane ovce treba ukloniti što je tiše moguće. Ovnovi probači se moraju rotirati da bi imali vremena za odmor, piće i jelo. Ako nemate pripremljene ovnove probače (operisani, sa presečenim semevodom), onda se na postojeće ovce može pripustiti plodan ovan, opasan sa keceljom. Svakako se ovnovi moraju držati pod prismotrom, kako bi se sprečila nepoželjna oplodnja ovaca (npr., gubitkom kecelje).

Isto važi i za koze/jarčeve.

Prekid ishrane i napajanjaOvce/koze koje planiramo da osemenimo moraju da gladuju 24 časa, a voda im se uskraćuje 12 sati pre laparoskopskog osemenjavanje. Ovo čini inseminaciju lakšom, manja je opasnost od proboda buraga i bešike i sprečava se udisanje tečnost iz buraga, dok je životinja u visećoj poziciji na laparoskopskom stolu.

BITNO JE OČISTITI I SLAMU SA PODA BOKSA U KOME GLADUJU OVCE, odnosno, KOZE, odnosno, da se ne prostire prostirka ili višak hrane iz jasala u boksu gde će se ovce držati.

Radni uslovi: Rad na osemenjavnju može biti prilično intenzivan, pogotovo ukoliko se osemenjava veći broj ovaca (50 i više). Sledi spisak radnih obaveza i angažovanih ljudi, kako bi se dobro organizovalo osemenjavanje:

  • hvatanje i utovar ovaca u kolica: 2 osobe (muškarci);
  • dezinfekija ovaca u predelu stomaka: 1 osoba;
  • istovar ovaca: 2 osobe (muškarci);
  • Ako je broj raspoloživih ljudi ograničen, dvojica bi mogla da rade utovar i istovar.
  • Podizanje i držanje ovce za vreme osemenjavanja: 1 čovek.

 U zavisnosti od kapaciteta i sposobnosti radnika, potrebno je 4 (do 50 ovaca), odnosno 6 ljudi (preko 50 ovaca), kako bi se cela operacija brzo i glatko sprovela.