Postupak posle osemenjavana

Nega posle osemenjavanja:

           Odmah nakon osemenjavanja ovce moraju da se čuvaju u zasebnom grupnom boksu u narednih 30 minuta (ukoliko su veće grupe na malom prostoru/treba izbegavati gaženje i grupisanje). Nakon toga mogu se pustiti u grupu sa drugim ovcama. Ovce se mogu napojiti i nahraniti odmah nakon izvršenog osemenjavanja.

Implantacija (pričvršđivanje) ploda za matericu odvija se oko 21. dana od oplodnje. Iz tog razloga NEOPHODNO je izbegavati bilo kakav dodatni stres u prvih 21 dan nakon osemenjavanja, jer postoji velika verovatnoća da će plod uginuti i biti resorbovan. Nisu neophdoni specijalni uslovi nege u naznačenom periodu nakon osemenjavanja ali je neophodno izbegavati nagle pokrete teranja, hvatanja, plašenje, padove, teranja psima, bučne popravkama na ovčarnicima ukoliko u njima borave ovce (npr. zakucavanje eksera), dugo hodanje, šišanje, kupanje, vađenje krvi, nepotrebno lečenje, itd. Ako ovce moraju da se prevoze na bliže destinacije moguće je to uraditi posle nekoliko dana, ali treba uzbegavati pretovar kamiona i ne treba ih transportovati po vrućini. Prevoz na duge relacije se ne preporučuje najanje do isteka 3 nedelje od osemenjavanja. Naša je preporuka da se dva meseca izbegnu sve moguće manipulacije.

 

Pripust ovnova posle osemenjavanja        

            Dužina estrusnog ciklusa ovaca je 17 dana (15 - 20 dana), a kod koza oko 21 dan. To znači da ukoliko ovca nije ostala sjagnjena od prvog skoka, nov ciklus će se pojaviti, u proseku, nakon 17. dana (u sezoni pripusta, mada se može očekivati još jedan vanredni ciklus i van sezone). Stoga se preporučuje da se ovnovi pripuste među ovce makar 14. dana posle osemenjavanja. Ovnove treba ostaviti da borave sa ovcama tokom najmanje 2 naredna polna ciklusa (34 - 42 dana posle osemenjavanja), idealno 3-4. U prirodnim (neindukovanim) ciklusima, uspeh od prvog skoka (parenja) u proseku iznosi oko 64%, od drugog soka sjagnjeno ostane ukupno 76% ovaca i sa trećim skokom (ciklusom) sjagnjeno ostane 93% ovaca u stadu. Obično se godišnje škartira oko 5% ovaca usled jalovosti, mada neke od ovih ovaca može ostati sjagnjen dogodine.

             Tokom prirodne sezone parenja (avgust - novembar), ovce koje ne budu sjagnjene ulaze u estrus u sledećem ciklusu. Ovce u periodu od februara do jula imaju tendenciju ulaska u anestrus (period bez polnih žara), uglavnom već nakon dva ciklusa posle sinhronizacije. Stepen povađanja nije dobar pokazatelj uspešnosti osemenjavanja tokom anestrusnog perioda.

 

Postupak u vreme jagnjenja

             Prosečno vreme sjagnjenosti ovaca iznosi 150 dana. Nakon sinhronizacije ovce se jagnje u periodu od 7 - 10 dana, sa vrhuncem jagnjenja oko trećeg dana (ugl. od 145. dana). Prva jagnjenja se mogu očekivati već od 138. dana od osemenjavanja/pripusta, a završiti 155. dana (ekstremni slučajevi). U tom peridu ovce se moraju redovno nadgledati (idealno tokom 24 časa u velikim grupama za jagnjenje). Prednost kratkog vremena jagnjenja su očigledne. Smrtnost jaganjaca u prva tri dana je u korelaciji sa brojem ovaca po boksu i brojem jaganjaca rođenih u jednom danu. Stoga je preporučljivo da se koriste veći boksevi ili da se ovce podele u manje grupe.
            Neophodno je da se obezbedi dovoljno vode, hrane i prostirke. Boksevi sa dosta slame ili individulani boksevi za ojagnjene ovce su najbolje rešenje. Imajte na umu da novorođena jagnjad têže da prate sve što se kreće. Pružite pomoć ukoliko bilo koja ovca ima problem pri jagnjenju (ukoliko ima napone duže od pola sata) i osigurajte da novorođena jagnjad dobiju kolostrum u roku od 2 - 3 sata nakon jagnjenja. Ovo je pogotovo bitno za šilježice.
            Vrlo dobra praksa se da se zamrzne kolostrum krave ili ovce pre sezone jagnjenja (naročito ako su krave ili ovce prethodno vakcinisane protiv uzročnika anaerobnih infekcija) i da se takav kolostrum koristi za napajanje jaganjaca. Ova mera bi bila neophodna u slučaju da se očekuje veliki broj blizanaca.

           Slabu jagnjad treba nahraniti kolostrumom pomoću stomačne sonde. Urinarni kateter za pse može da posluži kao alternativa kupovnim stomačnim sondama.

           Dnevne potrebe za kolostrumom iznose do 200 ml/kg/dan. Doziranje, međutim, ne sme da prelazi 50 ml/kg. Imajte na umu da zamenu za ovčije mleko ne treba koristiti tokom prvog dana kako bi se obezbedila potrebna antitela iz kolostruma majke.

           Ultrazvučni pregled može se izvršiti od 6. nedelje nakon osemenjavanja (plodove tečnosti se mogu uočiti i od 23-25. dana pregledom iskusnog kliničara ali uranjeni pregledi mogu dovesti i do gubitka plodova). Ukoliko se radi kontrola sjagnjenosti nakon pripusta ovna, onda je optimalno da se pregled sprovodi 45-70 dana nakon pripusta/osemenjavanja. Upotreba ultrazvučne dijagnostike sjagnjenosti može biti od velike pomoći u vođenju i planiranju jagnjenja i novog ciklusa osemenjavanja/pripusta. Ultrazvučni pregled omogućava da se izvrši i prebrojavanje plodova i razvrstavanje ovaca prema broju plodova.