Veštačka oplodnja

Priprema ovaca: Osemenjavanje ovaca mora biti blagovremeno planirano. Tehnika osemenjavanja ovaca nije lek (metoda) korekcije plodnosti za stada koje greše u menadžmentu, imaju loše reproduktivne rezultate, odnosno, tehnika osemenjavanja treba da bude samo nadgradnja farmerima koji su dobri i ...
Sinhronizacija estrusa        Laparoskopsko osemenjavanje podrazumeva tehnički zahvat, vremenski precizno određen postupak, tako da najviše zavisi od efikasnosti sinhronizovanog estrusa, kvaliteta jajnih ćelija i semena. Sinhronizacija estrusa se postiže postavljanjem progesteronskih sunđera u ...
Veštačka oplodnja (v.o.) Razlozi da se primeni v.o.i upoređenje sa drugim, postojećim metodama parenja Jedna od osnovih prednosti je bolja upotreba ovna ili jarca. Uporedite sledeće sisteme parenja:            1) Grupno (haremsko) parenje: 3% ovnova sa ovacama u periodu od 6 nedelja. Potrebn ...
Nega posle osemenjavanja:            Odmah nakon osemenjavanja ovce moraju da se čuvaju u zasebnom grupnom boksu u narednih 30 minuta (ukoliko su veće grupe na malom prostoru/treba izbegavati gaženje i grupisanje). Nakon toga mogu se pustiti u grupu sa drugim ovcama. Ovce se mogu napojiti i nah ...
Komunikacija vlasnika i Centra: Program: Kada je datum i broj ovaca za osemenjavanje određen, proslediće Vam se kompletan program rada, tj. pripreme ovaca. Ako dolazi do promene u broju ovaca koji se priprema za osemenjavanje ili embrio transfer, ukoliko odgajivač odustane od zakazanog broja ...