Uvoz/izvoz

RAM GEN Vam može pomoći u uvozu i izvozu genetskog materijala, bilo da se radi o živim životinjama (ovcama/kozama), semenima ili embrionima.

Do sada smo direktno ili posredovali u preko 10 uvoza na rasama Ile de France (Francuska), Suffolk (Engleska i Holandija), Britanska mlečna ovca i Šarole (Engleska) i Teksel (Holadnija i Engleska).