Uvod

UVOD:

Dobrodošli na naš sajt!

    U vremenu opšte devastacije poljoprivrede, sunovrata broja životinja, nestajanja sela, "RAM GEN" kao Centar za reprodukciju malih preživara težiće da, u zapećku stočarske proizvodnje (ovčarstvo i kozarstvo), ponudi novu perspektivu farmerima koji teže intenzivnoj i savremenoj proizvodnji kroz osemenjavanje i embrio transfer. Istovremeno, korišćenje ove tehnologije podrazumeva viši nivo uzgojnih navika od tradicionalnih, kako bi se ova tehnologija mogla udomaćiti kao novina za većinu naših odgajivača. I dok se slični centri drugih, daleko rentabilnijih životinjskim vrsta gase (reporoduktivni centri i farme krava, svinja, živine), pokušaćemo da opstanemo u oblasti ove dve ekonomski podređene vrste, koliko je to moguće dugo, na suvom entuzijazmu, u punoj usluzi, kvalitetom rada, na obostrano zadovoljstvo. Da li ćemo u tome uspeti, zavisi i od vas koji ovo čitaju. 

     Verujemo da mali preživari (ovce i koze), sa genetskim napretkom konkurišu svojim produktivnim odlikama kravama u vidu rentabilnosti i mogućnosti iskorišćenja grube kabaste hrane, jeftinijim ulogom u zasnivanju farme, lakšom manipulacijom, itd... Postoje rase ovaca i koza koje imaju veću produktivnost poredeći telesnu masu u odnosu na krave (vrhunske muzne ovce Asaf i Lakon, kod koza Sanska i Alpino), s tim da su zadržali odlike visoke plodnosti, rađanja većeg broja potomaka, uz izraženu ranostasnost. Brojne druge prednosti u pogledu kvaliteta mesa i mleka, vune i organskog đubreta dobro su poznati našim farmerima. Sve su to argumetni koji nam daju nadu da će mali preživari, farmeri i uslužne delatnosti (RAM GEN) naslonjene na ovu granu "preživeti" opštu globalizaciju i industrijalizaciju.   

Osnovna namena našeg rada i informacije koje pruža ovaj sajt:

     Zakoračite u svet napredne reprodukcije ovaca, preskočite decenije i ubrzajte genetski napredak; budite svedoci, aktivni učesnici i korisnici tehnika 21. veka.

     Informišite se o rasama i semenima kojima Centar raspolaže i kako da unapredite proizvodnju kod malih preživara. Izaberite rasu koja pogoduje Vašim uslovima gajenja, mogućnostima i ambicijama (meso, mleko-meso, mleko).

     Uvećajte svoje znanje, iskoristite genetiku utemeljenih rasa. Iskoristite najviše od Vaših ovaca i uživajte u poslu.

     Glavne prednosti VO (veštačkog osemenjavanja) jesu genatski napredak, sprečavanje širenja bolesti, manji broj ovnova je potreban na farmi (investicija u kupovinu ovnova i njihovu ishranu je umanjena). Uštedom novca u ovom pravcu usmerite ga u genetski napredak.

     Korišćenjem programa sinhronizacije ovaca definisane i usaglašene su Vaše potrebe i prioriteti na farmi. Jagnjenje, briga o njima, odgoj i prodaja je planirana. Broj jaganjaca treba da je veći nakon sinhronizacije ciklusa ovaca najmanje za 20%. Uz planiranu vansezonsku sinhronizaciju proizvodnja jaganjaca se može gotovo udvostručiti na godišnjem nivou, u odnosu na tradicionalni pristup. 

     Razmenite iskustva iz osemenjavanja (mali forum), unapredimo zajednički rad....

     Predložite rase koje su Vam interesantne, mi ćemo Vam pomoći da se do njih dođe na najefikasniji način (uvoz živih životinja, semena, embriona).

     Javite nam o izuzetnim primercima ovnova kako bi razmotrili mogućnost njihovog boljeg korišćenja, odnosno, proizvodnje i distribucije semena umesto razmene ovnova. Budite vlasnik semena (ovnova) u našem centru.

     Obezbeđen je prostor za smeštaj ovaca donora embriona u Matijevcu (opština Vladimirci, Mačvanski okrug) radi proizvodnje i presađivanja embriona na Vašoj ili drugoj farmi. Ova jedinica je idealna za one farmere koji nemaju vremena i iskustva za sprovođenje programa superovulacije.

     Moguće je proizvesti semena Vaših ovnova na vašoj farmi, njegovo direktno korišćenje (sveže seme) ili kasnije (nakon zamrzavanja). Takođe, obezbeđeni su individualni boksevi za ovnove od kojih želite da proizvedete seme za Vaše potrebe.

     Koristite vazektomisane ovnove da pomognete u poboljšanju rezultata veštačkog osemenjavanja - V.O. (ovnovi za otkrivanje ovaca u estrusu).

     Možemo organizovati kurseve osemenjavanja malih preživara, pogotovo je to lako kod koza. Time štedite na hormonskoj pripremi, uslugama treće strane, vremenu za organizaciju...

Za sva ostala pitanja nazovite ili pošaljite upit na mail...


      
Pređite iz hobi proizvođača u intenzivne odgajivače

     Ostale usluge:
- ultrazvučna dijagnostika sjagnjenosti i sjarenosti;
- kontrola plodnosti mužjaka (ovna, jarca);
- uvoz semena i embriona ovaca i koza;
- organizacija, savet i pomoć u odabiru i uvozu grla iz inostranstva (kontakti u Francuskoj, Engleskoj, Holandiji, Italiji, Hrvatskoj). Do sada smo učestvovali direktno ili indirektno u 15-tak uvoza (Il de Frans, Safolk, Teksel, Šarole, Britanska mlečna ovca, Virtemberg, Sanska i Alpino koze);
- saveti u započinjanju i organizaciji farmske proizvonje (50-2.000 grla);
- pomoć u uvođenju softvera za vođenje evidencije;
- izrada programa vakcinacije, dehelmintizacije;
- saveti oko izgradnje objekata i unutrašnjeg rasporeda;
- izrada tipskih hranilica prilagođenih uslovima smeštaja;
- osnove iz pripreme hrane i setvene strukture;
- zasnivanje organske proizvodnje hrane bez upotrebe pesticida i insekticida;
- povezivanje elitnih farmera radi organizovanja uvida u kvalitet i razmene priplodnog materijala, kao i organizacija budućih zajedničkih izvoza (u najavi);
- predavanja i obuke za udruženja, pomoć oko organizovanja proizvodnje....