Uzimanje semena veštačkom vaginom

Uzimanje semena veštačkom vaginom

Ovo je prvi korak kojim treba da se ovlada u VO centru. I kolekcionar semena i ovnovi moraju da budu dobro obučeni. Operater mora da zna svoje ovnove, da provodi vreme sa njima - hrani i poji ih, kako bi ovnovi stekli poverenje.

Za prikupljanje sperme potrebna je rutina. Ovce u estrusu se postavljaju u stojnicu gde se vezuje. Svaki ovan ima različit temperament. Kod dominantnog ovna kolekcija sperme je lakša. Potrebno je provesti više vremena sa ovnovima koji su stidljivi i plašljivog temperamenta.

Uzimanje sperme ovna može se organizovati i na vašoj farmi, neposredno pre osemenjavanja Vaših ovaca na farmi. U slučaju da ovan ne sarađuje, ne želi da skoči na ženku u estrusu i ejakulira u veštačku vaginu, može se primeniti postupak nevoljnog uzimanja semena pomoću elektroejakulatora. Dobijen broj doza na farmi zavisi od kvaliteta semena i može se kretati od 10-100 doza svežeg semena. Savetujemo da se ovnovi koji se koriste za prikupljanje svežeg semena za VO imaju procenjenu plodnosti najmanje mesec dana pre zahtevanog datuma inseminacije da bi se obezbedila njegova zamena, ako je to potrebno.

Kolekcija ejakulata Lakon ovna radi osemenjavanja domaćih ovaca (pramenke) u cilju podizanja mlečnosti stada

 

                                    Kolekcija ejakulata Ile de France ovna na terenu

Postoji 5 faza u kolekciji semena: Predigra, erekcija, skok, ejakulacija, silazak i odmor. Seme se prikuplja pomoću veštačke vagine (VV) koja je imitacija vagine ovce i obezbeđuje toplotu (temperatura) i mehaničku (pritisak) stimulaciju na penis u erekciji ovna kako bi se omogućila ejakulacija. VV sastoji se od spoljnog gumenog kućišta ili plastike 15 - 20 cm i unutrašnja obloga napravljena od gume ili lateksa. Na jednom kraju umetnuta je sterilna staklena kalibrisana epruveta za kolekciju semena. Prostor između kućišta i gume je ispunjen toplom vodom. Temperatura okoline utiče na temperaturu opreme i prilagođavanje opreme morati biti urađeno. Proverite termometrom da li je odgovarajuća temperatura unutar VV, kao i temperaturu vode. Da bi ste sprečili temperaturni šok, epruveta za prikupljanje sperme treba da je zagrejana na 35°C - 37°C pre uzimanja sperme. Kada ovan izvrši skok, penis se nežno hvata i skreće u otvor VV. Energičan pokret kukova usmeren nagore znak je da je došlo do ejakulacije. VV se okrene na dole da bi se seme sakupilo u staklenu epruvetu. Seme se stavlja u vodeno kupatilo na 30°C - 34°C i dalje se razređuje i pakuje.