Obrada semena

Rukovanje i ispitivanje semena

Sperma ovnova je veoma osetljiva na uticaj spoljašnje sredine, posebno na hladnoću. Sve epruvete za prikupljanje i rukovanje moraju biti čiste, sterilne, suve i tople (zagrejane najmanje na 30°C). Radi se u čistom, zatvorenom prostoru, zaštićenom od sunca, vetra, prašine i insekata. Neposredno nakon prikupljanja sperme epruveta se stavi u vodeno kupatilo na 30°C - 34°C. Za svaki uzorak sperme beleži se:

 1) Zapremina: ocenjuje se graduisanom epruvetom (spermosabiračem). Zapremina sperme varira od 0,3 ml do 2 ml, prosečno oko 1 ml. Varijacije su kod svakog ovna individualne (veličina testisa, starost ovna, učestalost prikupljanja, ishrane, uslova držanja i zdravstvenog stanja ovna).

 2) Gustina i boja: gustina ili konzistencija je pokazatelj koncentracije sperme.


Gustina ili koncentracija semena (broj spermatozoida ×10 na 9/ml.)

Gusta kremasta: ocena 5,0 (4-6 × 10 na 9) i ocena 4,0 (3,5-4,5 × 10 na 9)

Bledo-mlečno krem:  ocena 3,0 (2,5-3,5 × 10 na 9) i ocena 2,0 (1-2,5 × 10 na 9)

Vodeno belo: ocena 1 (0,4-1,0 × 10 na 9).

                Boja: Seme ovna bele do bledo krem boje. Seme jarca je bele do žute boje. Prisustvo krvi daje roze boju, dok kontaminacija ili infekcija daje sivu ili braon nijansu.

3) Pokreteljivost i aktivnost semena: Procena pokretljivosti je najjednostavniji test za motilitet sveže, nerazređene sperme. Dobra pokretljivost može se videti u epruveti za kolekciju sperme golim okom. Pod mikroskopom koristi se sistem bodovanja od 0 - 5 i na ovaj način se procenjuje svaki nerazređeni uzorak.

            Progresivna pokretljivost, procenat živih i mrtvih spermatozoida kao i procena morfologije spermatozoida ispituje se sa kvalitetnim mikroskopom koji je opremljen grejnom pločom i delovima za fazno kontrastnu mikroskopiju. Kap razblažene sperme se stavi na mikroskopsku pločicu i pokriva se staklenim listićem.

           4) Dalji testovi sperme: Za precizniju procenu koncentracije spermatozoida najčešće se koriste hemocitometar i kolorimetar. Na obojenom razmazu se ispituju morfologija i prisustvo infekcije u semenu.

          5) Za detaljnije analize koriste ste usluge Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" iz Novog Sada.

 

Normalna citološka slika (levo); mrtvi spermatpzoidi sa upalnim ćelijama (sredina) i patološke forme (desno) (foto: A. Milovanović)

 

Prevoz sveže sperme

Sveže seme razređeno rastvaračem za sveža semena može se ohladiti na 15°C ili 5°C i tako se čuva 4 -12 sati pre VO. Vitalnost i oplodna sposobnost semena traje duže ako je temperatura čuvanja niža.

U Francuskoj, u kojoj je semenjavanje ovaca najzastupljenije od evropskih zemalja, ampule zamrznute sirćetne kiseline (IMV-Francuska) su praktičan i jednostavan način za transport sperme na 15°C - 17°C, u maloj termos boci. Potrebne su 3 ampule po jednoj termos boci. U Australiji, usled većih daljina, ukoliko se radi osemenjavanje svežim semenom, češće se praktikuje čuvanje i transport na 5°C, u malim elektronskim zamrzivačima koji rade na 12 V. Seme se može transportivati i u termos posudama korišćenjem ledenih uložaka. Slamčice sa semenom treba da se zaštite vatom protiv direktnog kontakta sa ledom.

 Kvalitet semena:

VO centar odgovoran je da proizvede dobar kvalitet semena nakon zamrzavanja. Ako je seme na drugom mestu zamrznuto, uvezeno ili privatno skladišteno, prvo se mora izvršiti kotrola kvaliteta dobijenog, odnosno, kupljenog semena.