Proizvodnja semena

Uzimanje semena veštačkom vaginom Ovo je prvi korak kojim treba da se ovlada u VO centru. I kolekcionar semena i ovnovi moraju da budu dobro obučeni. Operater mora da zna svoje ovnove, da provodi vreme sa njima - hrani i poji ih, kako bi ovnovi stekli poverenje. Za prikupljanje sperme potrebna ...
Sakupljanje semena elektroejakulatorom            Uzimanje semena kod netreniranih ovnova, odnosno, ukoliko želimo da prekontrolišemo kvalitet sperme ovna pre pripusta, može se izvriti elektroejakulatorom. U pitanju je električni stimulatori sa bipolarnim rektalnim elektrodama koji daje izlaznu ...
Rukovanje i ispitivanje semena Sperma ovnova je veoma osetljiva na uticaj spoljašnje sredine, posebno na hladnoću. Sve epruvete za prikupljanje i rukovanje moraju biti čiste, sterilne, suve i tople (zagrejane najmanje na 30°C). Radi se u čistom, zatvorenom prostoru, zaštićenom od sunca, vetra, ...
Zamrzavanje semena Zamrzava se samo seme dobrog kvaliteta. Razblaženja se rade na temperaturi od 30°C - 34°C, sa pripremljenim rastvaračem za zamrzavanje (krioprotektantom). Najbolji uzorci semena se razblažuju 1+10. Razređeno seme se hladi u frižideru na 5°C u periodu od 1 ½ - 4 sata. Radi pr ...