Holandski teksel

 Holandski ovan u "RAM GEN" centru: NL 00259 3333 (odgajivač Herman AA, Drempts, Nizozemska)

Izvrsna kombinacija 3/4 holandske genetike (izrazita muskuloznost) i 1/4 britanksog teksela (veći okvir i prirast).

Jaganjci se odmah razlikuju po gabaritu. Nema većih problema na jagnjenju uprkos većoj telesnoj masi. Izrazito blagog temperamenta, izvrsni na intenzivnom tovu i paši. Prava preporuka za unapređenju tovnih osobina kod domaćih ovaca.  

 

 

Teksel ovce iz Holandije

OPIS RASE  - Ključne tačke

Teksel ovca je ovca srednje veličine. Odrasli ovnovi dostižu težinu od 95 kilograma, sa visinom grebena od 70 satimetara. Zrela ovca teži 75 kilograma, sa visonom grebena od 68 centimetara. Teksel ovca je srednje veličine i jagnji se jednom godišnje. Odrasle ovce obično rađaju i odgaje dva jagnjeta. Ovce mogu da imaju prvo jagnjenje već sa 12 meseci starosti. Teksel ovca ima vrlo dobar kvalitet mesa, sa odličnim rasporedom loja. Teksel ovca je velikog okvira, ima čvrst kvadratni oblik i izgleda veća od svoje stvarne veličine. Glava je karakteristična i u dobroj proporciji s ravnim nosnim mostom i širokim ustima. Glava je prekrivena finom belom dlakom, za razliku od crnog nosa. Vrat mu je dugačak i proporcionalan. Telo je izrazito mišićavo, sa dobro razvijenim leđima i sapima. Prednji, srednji i zadnji deo su ravnomerno raspoređeni. Prednji deo Teksel ovce je širok i dubok, s dobro postavljenim i razumno dugim ramenima i grudnom košom, koja se dovoljno proteže prema prednjem delu. Njegov srednji deo tela je dugačak i širok, sa dovoljno dubine u rebrima i širokim, jakim leđima. Zadnji deo je širok, dok je bok dug i blago nagnut. Noge imaju nežnu strukturu, suve su i snažne i pravilno su postavljene dok hoda ili stoji. Vuna je fina, gusta i ne sadrži suvišni lanolina. I glava i noge nisu prekriveni vunom, već finom belom dlakom. Rep je tanak i odgovarajuće dužine.

ISTORIJA  Poreklo Teksel ovce

Teksel ovce su uzgajane pre više od sto godina kao melezi autohtonih močvarnih ovaca i nekoliko britanskih rasa, poput Leicester, Vensleidale i Lincoln. To je rezultiralo velikom, brzorastućom i ovcom dobre vune. Kroz efikasnu selekciju ova rasa ovaca postala je najmišićavija ovca na svetu. Teksel ovca je rasa u kojoj su se spojili odličan kvalitet trupa i sjajne reproduktivne osobine.

Holandija ima dugu istoriju uzgoja ovaca. Otprilike 1,5 miliona ovaca čuva se na oko 20 000 farmi. Specijalizovane farme ovaca imaju preko 300 ovaca. Većina ovaca se drži u sklopu muznih farmi krava kao sporedna aktivnost, sa jagnjenjem ovaca u proleće. Ovce se uglavnom drže za proizvodnju mesa. Rentabilnost uzgoja ovaca određena je proizvodnjom jagnjećeg mesa, brzinom prirasta i randmanom trupa. Tokom poslednjih nekoliko decenija, ovčari su uložili mnogo novca u istraživanje povećanja profitabilnosti svojih gazdinstava. Korišćenjem ovnova sa vrhunskim genetskim osobinama, postignut je veliki napredak u daljem poboljšanju izgleda i sastava trupa. Tamo gde je u prošlosti naglasak bio na proizvodnji mesa i vune, glavni cilj danas je prodaja jagnjadi stalnog, visokog kvaliteta.

Uzgojni ciljevi

* U proseku, odrasla ovca treba da rađa 2 jagnjeta po leglu; *Brzi rast jaganjaca; *Očuvanje majčinskih odlika; *Optimizacija kvaliteta trupova.  

Tokom posljednjih nekoliko godina, holandske farme ovaca nisu se fokusirale samo na poboljšanje mesnatosti, već i na njen prirast, plodnost i funkcionalnost. Razvoj indeksa plodnosti i indeksa rasta bio je dragoceni doprinos tome. To je rezultiralo većim, dužim ovcama koje mogu lako nositi i roditi 2 jagnjeta.

Teksel ovce (holandski tip), farma Milovanović, Matijevac

 

UZGOJNA VREDNOST  

Šta znače uzgojne vrednosti i koje su uzgojne vrednosti?  Akcenat je na poboljšanja plodnosti bez gubitka mišićavosti kao i odabir životinja sa najboljim genetskim sposobnostima otpornim na infekcije parazitima. Odabir ovnova koji prenose pozitivne reproduktivne odlike. Sve će to ubrzo postati mnogo lakše kada se objave nove uzgojne vrednosti NSFO-a (Holandska organizacija uzgajivača ovaca i koza).  Oplodna vrednost predviđa genetsku sposobnost određenog svojstva. Oplodna vrednost zasniva se na performansama same životinje i svih srodnih ovaca, ako su ti podaci poznati. Vrednosti uzgoja često se izražavaju brojevima blizu 100, pri čemu je 100 prosek za određeni atribut kod životinja. Broj iznad 100 znači da životinja ima bolju sposobnost za ovaj atribut; vrednost ispod 100 znači manju verovatnoću za prenos određenog atributa. U skoroj budućnosti rasplodne vrednosti više neće biti izražene brojem oko 100, već apsolutnom ocenom, pri čemu će pozitivni brojevi biti povoljniji od negativnih brojeva. Trenutno postoje uzgojne vrednosti za plodnost, rast, debljinu mišića i pokrivenost lojem. Indeks je kombinacija višestrukih vrednosti uzgoja. Na primer: indeks zaklanih jaganjaca zasnovan je na uzgojnim vrednostima za rast, pokrivenost lojem i debljinom mišića. Od 2017. dodate su nove vrednosti uzgoja: lakoća teljenja, težina na rođenju, težina od 8. nedelje, težina 20. nedelje, broj rođenih jagnjadi, broj mrtvorođenih, dob polne zrelosti, otpornost na parazite, mišićavost, proporcionalnost, glava, tip, noge i razvoj. NSFO Izveštaj o poreklu ima sistem sa 5 zvezdica za indeks zaklanih jaganjaca, u kojem 2,5 zvezde znače prosek, 3 zvezde znače dobro, 4 zvezdice znače vrlo dobro i 5 zvezdica znači odlično.  

Svaki uzgajivač Teksel ovce može koristiti uzgojne vrednosti za poboljšanje svojstava koja su mu važna. Napredak različitih atributa variraće u zavisnosti od naslednosti. Što je veća naslednost, to je brži napredak.