Ovnovi u Centru

 

 

Zašto Ile de France:          Verovatno najbolja rasa ovaca kombinovanih svojstava, sa 80 godina dugom (tačnije, najdužom) naučno formulisanim sistemom selekcije, jedinstven po tome što je usmeren ka optimalnom ostvarivanje ekonomskih ciljeva (količina unete hrane reflektovan kroz proizvod, a t ...
Zašto Teksel: izuzetna mišićna razvijenost i gotovo odsustvo loja na trupa akcenat na najkvalitetnije partije mesa najbolja rasa za korekciji kvaliteta mesa    CILj KORIŠĆENjA OVE RASE U CENTRU: terminalni očevi za finalnu korekciju kvaliteta trupova plodnih i mlečnih rasa.    Teksel ...
  Zašto Safolk (engleski tip): idealna terminalna rasa (za meleženje), odlične konverzije i izuzetno krupnog trupa; odlična prilagodljivost na razne uslove gajenja ali daje najbolji odgovor u intenzivnom držanju; Safolk jagnjad rastu brže nego jagnjad bilo koje druge rase!!!   ...
  CILj KORIŠĆENjA OVE RASE U CENTRU: Povećanje mlečnosti i plodnosti domaćih ovaca kroz meleženje u jednoj do dve generacije, nakon čega sledi upotreba terminalnih-izrazito tovnih rasa (safolk, teksel ili IDF-preporučujemo tim redom) radi korekcije tovnosti. Zahteva posvećenost farmera, ali ob ...
Ovan u centru:     Zašto Virtemberg:                 Ova rasa ovaca spada među najcenjenije rase postale pod uticajem merina. Nastala je u Zapadnoj Nemačoj u pokrajini Virtemberg, po kojoj je i dobila ime. Virteberška ovca postala je ukrštanjem domaćih gruborunih ovaca sa merino ovnovima. Op ...