Kontakt

Komunikacija vlasnika i Centra:

• Program:
Kada je datum i broj ovaca za osemenjavanje određen, proslediće Vam se kompletan program rada, tj. pripreme ovaca. Ako dolazi do promene u broju ovaca koji se priprema za osemenjavanje ili embrio transfer, ukoliko odgajivač odustane od zakazanog broja ovaca, ukoliko se program otkazuje, dužni ste da odmah obavestite Centar.

• Sinhronizacija, hormoni i seme:
Tačan broj sunđera i doza SŽK mora biti unapred tačno naručen. Možete koristiti usluge Centra u nabavci/primeni hormonskih preparata. Neophodno je precizirati broj doza semena, odnosno, broj ovaca koje će se osemeniti. Ako je namera da se koristi 100 doza, može biti preporučeno da se stavi sunđer u 105 ovaca, kako bi se nadoknadile ovce u slučaju gubitka (ispadanja) sunđera ili u slučaju da neka ovaca oboli ili ugine.
Za bilo kakva pitanja ili promena plana potrebno je da stupite u kontakt sa VO Centrom.

• Rezultati:
Ako je provera sjagnjenosti urađena i/ili posle jagnjenja, zamolili bismo Vas da obavestite VO Centar o dobijenim rezultatima.

Vaše upite možete slati na sledeći mail: office@ramgen.rs
Ili na telefon: +381 63 236 260

Za sve informacije kontaktirajte Centar "RAM GEN" na:

Telefon: 015/515-410

Mobilni: DVM Zorica Milovanović, direktor centra: 063/629-382

Adresa: Matijevac, Svetogorska 21, 15225 Vladimirci

E-mail: office@ramgen.rs