Jarčevi u Centru

Jarčevi

Centar raspolaže Sanskim i Alpino jarčevima poreklom iz Francuske

      Proizvodnja mleka odabranih jarčeva kreće se od 1.200-1.900 litara (pedigrei majki i majčinih majki). Prvenstveno su namenjeni za proizvodnju sireva (veći udeo suve materije u odnosu na prosek u Fancuskoj).

      Osnovna ideja nam je da farmere obučimo da sami sprovode veštačko osemenjavanje cervikalnom metodon na prirodne cikluse (period avgust-februar). Osemenjavanje bi radili zamrznutim semenom. Većim farmama mogli bi da pozajmimo kontejner sa tečnim azotom a manji odgajivači mogu čuvati semena kod izabranog veterinara. Time se postiže ušteda usluge od strane trećeg lica kao i na hormonima, a uspeh osemenjavanja trebao bi da se kreće oko 50%. Sa 3 ciklusa osemenjavanja, oko 90% koza bi trebalo da ostene sjareno. Farmer treba da kupi spekulum i pistolet kao trajnu opremu (prve navlake bi dobio od centra).

     Tehnika osemenjavanja je vrlo jednostavna, uz trening i pažljivost operatera.

 

     Jarčevi u centru

     Udelom genetike koza dobijenih od osemenjavanja (0-10%; 10-30%; 30-50% i preko 50%) raste proizvodnja u zapatu u pogledu količine mleka (lait), proteina (TP) i mlečne masti (TB) u Francuskoj.