Intro

__Uđite u svet napredne reprodukcije ovaca, preskočite decenije i ubrzajte genetski napredak; budite svedoci, aktivni učesnici i korisnici tehnika 21. veka.

__Informišite se o rasama i semenima kojima Centar raspolaže i kako da unapredite proizvodnju kod malih preživara. Izaberite rasu koja pogoduje Vašim uslovima gajenja, mogućnostima i ambicijama (meso, mleko-meso, mleko). More details ...

Embryo transfer

__Embriotransfer je procedura gde se veći broj embriona (oplođenih jajnih ćelija) iz visokovredne majke (donora embriona) presađuju u manje vredne jedinke (recipijenti embriona). Recipijent dovršava bremenitost i jagnji potomke visoke genetske vrednosti. Donor se vraća u normalni polni ciklus gde se može prirodno spariti ili ponovno uključiti u program ET za 6-8 nedelja.